Cenik

        
       
         

VSTOPNINA:

 

INDIVIDUALNI OGLED GRADU      

3,00 €

SKUPINE, po osebi (najmanj 15 oseb) 2,00 €

ŠOLSKE SKUPINE, po osebi (najmanj 15 oseb)

V skladu s 13. točko 42. člena ZDDV-1(Uradni list RS št. 117/06 in 52/07) DDV ni obračunan.

1,50 €

 

VODENJE PO GRADU (po dogovoru):                                                                                                            20,00 € 

Cena vsebuje 22% DDV.

CENIK VELJA OD 1. 4. 2017

 

CENIK ZA POROKE NA GRADU NEGOVA - OBRED

PAKER - 3 URE

Obred v poročni dvorani s sprejemom svatov                                                     320 €

PAKET - 3 URE

Obred na notranjem dvorišču s sprejemom svatov                                             400 €

 

CENIK ZA NAJEMNINO PROSTORA NA GRADU NEGOVA

 

UPORABA PROSTORA DO 5 UR (V EVR) UPORABA PROSTORA VEČ KOT 5 UR (V EVR)
PRISTAVA

80

150

NOTRANJE DVORIŠČE

100

200

NOVI GRAD – POSLOVNI PROSTORI V PRITLIČJU

100

200

NOVI GRAD - KLET

100

200

NOVI GRAD – POROČNA DVORANA

100

/

CENIK ZA UPORABO STORITEV IN INVENTARJA NA GRADU NEGOVA

PRIPRAVA DVORIŠČA IN ČIŠČENJE

600 €

PRIPRAVA POROČNE DVORANE

PRIPRAVA OSTALIH PROSTOROV IN ČIŠČENJE

120 €

400 €

PRIPRAVA PRISTAVE IN ČIŠČENJE

300 €

DEŽURNA OSEBA

10 €/URA

IZPOSOJA MIZE

10 €

IZPOSOJA STOLA

5 €

IZPOSOJA BAKEL

2 €/kos

CENE VSEBUJEJO 22% DDV. CENIK VELJA OD 1. 1. 2018   

 

DODATNA PONUDBA

Za poroke, druga slavja in napovedane skupine je možno urediti tudi sprejem grofa in grofice, grajske gospode s krajšo predstavitvijo življenja na gradu ali celo predstave, po  veljavnem ceniku (810 KB).